Informator Finansowy

Lokaty

Jakie są rodzaje lokat bankowych

W obecnych czasach większość osób jest słusznie przekonana, że oszczędności należy trzymać w bankach. Dotyczy to również osób starszych, którym zazwyczaj dzieci lub wnuki doradzają, w jaki sposób przechowywać pieniądze. Zwykłe wpłacenie środków finansowych na konto banku nie przyniesie nam za wiele korzyści. Oprocentowanie z tego tytułu zostaje pochłonięte przez inflację, więc w ogólnym rozliczeniu klient banku wychodzi na zero. Oczywiście, jest to lepszy pomysł od trzymania gotówki w przysłowiowej skarpecie. Jednak typowo do oszczędzania stworzono inne produkty bankowe… są nimi lokaty.

Lokaty są bezpieczną formą oszczędzania. W związku z nimi nie ponosi się tak dużego ryzyka inwestycyjnego, jak w przypadku np. grania na giełdzie. Czy w związku z tym lokaty są przeznaczone tylko dla osób bojących się podejmować jakiekolwiek ryzyko finansowe? Na to pytanie odpowiem w tym artykule.

Na rynku istnieje wiele typów lokat. Różnią się między sobą okresem, na jaki zostały zawarte, oprocentowaniem i innymi kwestiami. Najprościej można podzielić lokaty na krótkoterminowe i długoterminowe. W pierwszym przypadku środki deponowane są na okres wynoszący maksymalnie rok. Zazwyczaj mamy do wyboru opcję 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Lokaty zawarte na dłuższy czas zaliczamy do grupy długoterminowych. Obecne oferty banków nie przekraczają okresu 6 lat.

Przy szukaniu odpowiedniego produktu oszczędnościowego powinniśmy jeszcze zastanowić się nad jego ogólną formą. Możemy skorzystać z propozycji lokaty odnawialnej i nieodnawialnej (jednorazowej). W przypadku pierwszego produktu oszczędnościowego klient ustala z bankiem, że po zakończeniu okresu depozytowego lokata zostanie automatycznie odnowiona. W drugim przypadku klient ustala z bankiem, że po zakończeniu okresu depozytowego lokata zostanie rozwiązana. Wpłacone przez klienta środki powiększone o zdobyte oprocentowanie zostaną przelane na konto bankowe właściciela lokaty. W momencie, w którym zdecydujemy się na okres trwania lokaty i jej ogólną formę możemy przystąpić do wyboru konkretnego produktu. Nie wszystkie możliwości mogą być w naszym zasięgu. Warto jednak znać wszystkie opcje, które objaśnię poniżej.

 

1. Oferta dla zamożnych klientów

Taka lokata ma pewne obostrzenia. W zależności od banku minimalna wpłata powinna wynosić 50 lub 100 tys. zł. W tym wyjątkowym przypadku oprocentowanie jest wypłacane klientowi na początku podpisania umowy. Dla niektórych osób jest to po prostu forma zarobku. Szczegółowe warunki lokaty rentierskiej mogą być negocjowane z bankiem. W kwestii oprocentowania możemy liczyć na dodatkowy procent.

 

2. Oferta dla klientów banku

Osoby zainteresowane założeniem lokaty w banku, w którym posiadają własne konto oszczędnościowe (lub inne) zazwyczaj korzystają ze specjalnego produktu. W tym wypadku oprocentowanie jest atrakcyjniejsze niż w standardowym przypadku.

 

3. Oferta dla każdego

Jest to lokata standardowa – obecnie najpopularniejszy produkt oszczędnościowy. Aby stać się właścicielem takiej lokaty wystarczy zdeponować kwotę rzędu 500 lub 1000 złotych. Zazwyczaj zakładana jest na okres od miesiąca do 2 lat. Jest to po prostu tradycyjny sposób oszczędzania.

 

4. Oferta, którą najczęściej wybierają przedsiębiorcy

Lokata nocna (jednodniowa, overnight, O/N) najczęściej wybierana jest przez właścicieli firm, ale może ją założyć również osoba prywatna. Środki, które są dostępne w nocy ulegają oprocentowaniu, a w dzień są do dyspozycji właściciela. Wygląda to tak, że lokata podpisywana jest na jeden dzień z opcją odnawiania przez określony w umowie czas. Bank pod koniec każdego dnia roboczego przeksięgowuje oszczędności z konta klienta na lokatę, a nad ranem ją „rozwiązuje”. Skutkuje to większymi oszczędnościami niż podczas tradycyjnego przechowywania pieniędzy na rachunku płatniczym.

 

5. Oferta bez wychodzenia z domu

Lokata internetowa (tzw.e-lokata) zawierana jest bez konieczności udania się do placówki banku. Takie lokaty są lepiej oprocentowane niż te, które podpisuje się w tradycyjny sposób.

 

6. Oferta dla osób, które cenią swobodę i niezależność

Jest to tzw. lokata progresywna czy dynamiczna. Właściciel takiego produktu może samodzielnie decydować o swoich środkach pieniężnych. Oprocentowanie wzrasta wraz z upływem czasu trwania depozytu (kapitalizacja odbywa się co miesiąc lub kwartał), a klient nie zamraża swoich oszczędności na długi czas.

 

7. Oferta z ryzykiem

Lokata połączona z funduszem inwestycyjnym polega na tym, że część środków jest zamrażanych jak w przypadku tradycyjnej lokaty, a druga część pracuje w funduszu inwestycyjnym. Mamy gwarancję bezpieczeństwa pierwszej części środków. Pieniądze zawarte w funduszu nie dają gwarancji uzyskania określonego przychodu, ale stwarzają możliwość zarobienia większych sum.

 

Instytucje bankowe proponują nam wiele możliwości oszczędzania. Zarówno osoby lubiące ryzyko inwestycyjne, jak i bardziej zachowawczy klienci mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie produkt.

Minimalna kwota lokaty

Lokaty bankowe są najczęściej wybieraną formą oszczędzania pieniędzy. Powodem tego jest fakt, że są łatwo dostępne (można je założyć nawet bez konieczności udania się do banku), wymagają spełnienia niewielu formalności, mają jasne warunki (w przypadku oferty ze stałym oprocentowaniem zysk z lokaty można łatwo obliczyć) i są dostępne dla każdego, ze względu na niską kwotę potrzebną do założenia lokaty.

Minimalna kwota wpłaty w celu uruchomienia lokaty nie zawsze jest taka mała. Najczęściej wynosi 500 zł, ale zdarza się, że niektóre banki wymagają środków finansowych w wysokości 1000, 2000 lub nawet 5000 złotych. Wyższe minimalne kwoty lokat dotyczą zazwyczaj najkorzystniejszych ofert. Oczywiście istnieją nieliczne oferty, w których żadna kwota minimalna nie jest wymagana (można podpisać umowę już od złotówki wkładu), ale zazwyczaj są to kiepsko oprocentowane propozycje. Osoby chcące zdeponować kwotę mniejszą niż najczęściej spotykane minimum w wysokości 500 zł mogą spróbować poszukać odpowiedniego dla siebie rozwiązania. Jeszcze w ubiegłym roku na rynku istniała taka oferta. Była nią lokata w Getin Bank, której kwota minimalna wynosiła zaledwie 200 zł.

 

Które lokaty wymagają wpłaty wysokiej kwoty minimalnej?

Istnieje kilka rodzajów lokat, a każda z nich ma inną specyfikę. Zostało to szerzej omówione w moim poprzednim artykule, ale ze względu na potrzebę chwili przybliżę teraz ten temat.

Najczęściej spotykane są lokaty: rentierska (dla zamożnych klientów), standardowa, progresywna, jednodniowa, e-lokata, lokata z funduszem.

Najwyższa minimalna kwota dotyczy ofert dla klientów zamożnych (tzw. lokata rentierska), ponieważ w tym wypadku można negocjować z bankiem warunki umowy. Oprocentowanie lokaty, czas jej trwania i inne kwestie są zazwyczaj ustalane z zyskiem dla klientów. Większość osób utrzymuje się ze zdeponowanych środków, ponieważ bank wypłaca oprocentowanie z góry we wcześniej ustalonych odstępach czasu. Wygląda to mniej więcej tak, jakby bank spłacał klientowi odsetki za pożyczone od niego pieniądze.

 

Na jaką kwotę minimalną warto się zdecydować?

Osoby posiadające wolne środki powinny uważnie zastanowić się nad kwotą, jaką chcą zdeponować. Jeżeli posiadamy pewne oszczędności, które chcemy przeznaczyć np. na remont mieszkania, którego dokonamy za 2 lata, to nie decydujmy się na lokatę 5-letnią. Nawet gdyby jej warunki były dla nas korzystniejsze. Przy wcześniejszym rozwiązaniu lokaty zarobimy na niej niewiele, jeżeli w ogóle cokolwiek. Osoby podchodzące poważnie do oszczędzania i chcące z tego tytułu odnieść konkretne zyski powinny bezwzględnie przestrzegać terminów lokat. Jeżeli nie dopuszczamy możliwości wcześniejszego zakończenia lokaty, to możemy przejść do ustalania konkretnej kwoty wpłaty. Weźmy pod uwagę to, aby lokata nie stanowiła wszystkich naszych oszczędności. W życiu codziennym możemy spotkać się z wieloma sytuacjami, w których będziemy potrzebować dodatkowych pieniędzy. Warto przygotować sobie taką rezerwę lokując ją np. na kontach oszczędnościowych, z których możemy wypłacić pieniądze w każdym momencie bez ponoszenia strat. Po ustaleniu kwoty lokaty (np. maksymalnie 2 tysiące złotych) możemy rozpocząć poszukiwanie odpowiedniego produktu. Porównajmy wszystkie oferty, szczególnie te, których próg jest równy z naszymi możliwościami. Zazwyczaj wśród nich znajdzie się najkorzystniejsza dla nas oferta.

Czy można zerwać lokatę

Lokaty są produktem, który umożliwia każdemu z nas zarobienie pieniędzy na własnych oszczędnościach. Zakładając lokatę wpłacamy naszą nadwyżkę finansową do banku i po określonym w umowie czasie wypłacamy kapitał wraz z zarobkiem (tzw. odsetki). Okres obowiązywania lokaty może mieć różną długość; od jednego dnia do nawet kilku lat. Osoby decydujące się na założenie lokaty na dłuższy okres (np. 2 lata) mogą w trakcie trwania umowy niejednokrotnie znaleźć się w sytuacji, w której będą natychmiast potrzebowali ulokowanych pieniędzy. Co wtedy? Czy można zerwać taką lokatę?

 

Przedterminowe zerwanie lokaty – prawa klienta i konsekwencje tej decyzji

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, każdy z nas może dokonać zerwania lokaty przed ustalonym w umowie terminem. W takiej sytuacji mamy zagwarantowaną wypłatę wpłaconego kapitału i część odsetek. W niektórych sytuacjach banki mogą nam naliczyć karę (np. w Euro Banku jest to 10 zł) za wcześniejsze zerwanie umowy. O ile wypłata kapitału jest gwarantowana w każdym przypadku, o tyle wysokość odsetek jest zależna tylko od zasad panujących w danym banku. Część odsetek, jaką otrzymamy zależy od: konkretnej lokaty, czasu jej trwania, momentu zerwania umowy. Poniżej przedstawiam warunki panujące w najpopularniejszych bankach.

 

Zestawienie warunków przedterminowego zerwania lokaty w różnych bankach

PKO SA, BGŻ, NORDEA – nie wypłacają żadnych odsetek przy przedterminowym zerwaniu lokaty

Euro Bank – zerwanie lokaty do 14 dni od daty jej założenia skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10 zł

Invest-Bank – wypłaca najniższe odsetki dla kapitału znajdującego się na lokacie przez przynajmniej 3 miesiące

BPH – nie wypłaca odsetek dla lokat zerwanych w ciągu pierwszego miesiąca

Deutsche Bank – wypłaca 1% dla kapitału znajdującego się na lokacie przez przynajmniej 3 miesiące

Lukas Bank – wypłaca 1% dla kapitału znajdującego się na lokacie przez przynajmniej 21 dni

Bank Pocztowy – wypłaca odsetki wypracowane przez rok, po upływie 12 pełnych miesięcy depozytu

ING Bank Śląski – obniża oprocentowanie do 0,2%

Toyota Bank – wypłaca 10% odsetek

Osoby, które podejmą decyzję o wcześniejszym wypłaceniu środków pieniężnych z lokaty nie zawsze muszą ją całkowicie zrywać. Istnieją takie banki, które oferują swoim klientom możliwość skorzystania z częściowej wypłaty (tzw. wypłata w blokach). Wpłacając do banku np. 5 tysięcy złotych na 4% i decydując się na wcześniejszą wypłatę części tych środków (np. 2.000 zł) możemy zachować ustalone z bankiem oprocentowanie. Pozostałe na lokacie środki (w tym przykładzie 3.000 zł) będą nadal oprocentowane na 4 %. Wypłaconą przedwcześnie kwotę otrzymamy wraz z niewielkimi odsetkami, które w każdym przypadku wylicza bank.

 

Jaka lokata jest najlepsza dla osób, które będą musiały zerwać ją przed terminem?

Wpłacając wszystkie nasze oszczędności na lokatę musimy się liczyć, z tym że w naszym życiu może dojść do wielu nieprzewidywalnych sytuacji, które spowodują konieczność przedterminowego wypłacenia środków pieniężnych znajdujących się na lokacie. Na szczęście istnieją takie produkty bankowe, które będą dla nas w tej sytuacji korzystne. Możemy zdecydować się na przykład na zdeponowanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym, z którego bez żadnych strat i w dowolnym momencie wypłacimy potrzebne środki pieniężne. Osoby biorące pod uwagę tylko lokaty bankowe mają do wyboru 3 atrakcyjne produkty.

Pierwszym z nich jest lokata jednodniowa. W tym przypadku oprocentowanie jest naliczane każdego dnia, w związku z tym wypłata pieniędzy w każdym momencie nie wiąże się z żadną stratą.

Kolejną korzystną opcją są dwie lokaty: Lokata Bezkarna BGŻ Optima, Lokata na Start Getin Online. Zakładana na 3 miesiące Lokata Bezkarna gwarantuje wypłatę wszystkich odsetek naliczonych do czasu zerwania lokaty. W tym produkcie można zdeponować od 1.000 zł do nawet 20.000 zł. Lokata na Start wbrew pozorom jest dostępna nie tylko dla nowych klientów banku Getin Online. W tym przypadku depozyt może wynosić od 500 zł do 10.000 zł, a sama lokata zakładana jest na zaledwie 2 miesiące. Warto w tym momencie porównać zysk z tych dwóch ofert. W pierwszej zarobimy 4% w skali roku, natomiast decydując się na drugą ofertę – o 0,5% więcej.

Banki oferują swoim klientom lokaty, aby uzyskać stabilne źródło finansowania. Zazwyczaj zależy im na tym, by klienci przechowywali u nich swoje środki finansowej przez jak najdłuższy czas. Jak widzimy na powyższym przykładzie, istnieją wyjątki od tej reguły. W świecie finansów warto porównywać oferty różnych instytucji i szukać okazji, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się nieprawdopodobne. Moim zdaniem Lokata Bezkarna oraz Lokata na Start zostały stworzone w celu budowania w społeczeństwie pozytywnych skojarzeń z daną marką, oraz po prostu w celu pozyskania nowych klientów. Warto z tych zabiegów marketingowych skorzystać dla własnych zysków.

 

W jaki sposób należy zerwać lokatę?

Zerwanie lokaty jest bardzo proste. Wystarczy udać się do banku, w którym zadecydowaliśmy się zdeponować nasze oszczędności. Cała procedura zrywania lokaty potrwa nie więcej niż kilkanaście minut. Zdeponowane pieniądze otrzymamy na nasz rachunek bankowy (w dowolnym banku) lub będziemy mogli je wypłacić w okienku kasowym w gotówce. Lokaty zakładane przez internet mogą być rozwiązywane drogą elektroniczną.

Rodzaje oprocentowania lokaty

Lokaty bankowe są jedną z najczęściej wybieranych form oszczędzania. Poza bezpieczeństwem zdeponowanych pieniędzy gwarantują również zarobek, którego wysokość zależy głównie od oprocentowania lokaty. Ile banków, tyle różnych ofert. Wszystkie z nich dzielą się na pewne grupy pod względem rodzaju oprocentowania. Warto je poznać, aby wybrać taki produkt, na którym zarobimy najwięcej.

 

Jakie są rodzaje oprocentowania lokat?

 

W ogólnym uproszczeniu można przyjąć jeden główny podział, który wyróżnia lokaty o oprocentowaniu stałym i zmiennym. Zysk z pierwszego rodzaju lokaty jest dość prosty do obliczenia, dlatego jest najczęściej wybierany przez klientów. W celu zrozumienia jej zasad nie trzeba posiadać szerokiej  wiedzy finansowej. Lokata o zmiennym oprocentowaniu ma całkiem inną formę. Polecana jest osobom, które nie kończą swych działań na zdeponowaniu pewnej kwoty, lecz świadomie obserwują rynek finansowy. Tę formę powinny wybrać osoby posiadające przynajmniej podstawową wiedzę finansową i takie, które mają ochotę i czas na pogłębianie tej wiedzy.

 

Oprocentowanie lokat jest bezpośrednio związane z wysokością stóp procentowych, która jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Jak sama nazwa wskazuje, lokaty ze zmiennym oprocentowaniem mogą mieć zmienione oprocentowanie w trakcie trwania umowy. Tej czynności dokonuje bank, który ma do tego prawo w następujących przypadkach:

– zmiana stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego

– zmiana stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym

– zmiana wysokości składki płaconej przez dany bank na poczet Bankowe Funduszu Gwarancyjnego

– zmiany w rentowności bonów skarbowych

 

Banki najczęściej dokonują zmian w oprocentowaniu lokat w dwóch pierwszych przypadkach. W związku z tym można założyć, że w momencie przewidywania w przyszłości podniesienia stóp procentowych NBP warto zdecydować się na wybór lokaty o zmiennym oprocentowaniu.

 

W przypadku lokat z oprocentowaniem stałym sytuacja jest o wiele prostsza. W momencie podpisania umowy decydujemy się na pewną wysokość oprocentowania, która będzie wiążąca przez dany okres. Zazwyczaj wybór konkretnej oferty banku związany jest z proponowanym korzystnym oprocentowaniem ze względu na występowanie w danej chwili jakiejś promocji. Oczywiście warto z niej skorzystać, ale również powinno się mieć świadomość jak to dokładnie będzie wyglądać w przypadku lokaty odnawialnej. Mianowicie, w momencie odnowienia lokaty bank najprawdopodobniej policzy oprocentowanie na warunkach standardowych. W związku z powyższym możemy tylko na początku liczyć na wysokie promocyjne oprocentowanie. Lokatę o stałym oprocentowaniu również wybierają osoby znające się na finansach. Decydują się na nią wtedy, gdy w najbliższej przyszłości przewidują spadek stóp procentowych w NBP.

Szerzej ujmując kwestię oprocentowania lokat można wyróżnić jeszcze kilka rodzajów:

 

Oprocentowanie nominalne

Popularnie nazywane jest nominalną stopą procentową. Jej wartość podawana jest w skali roku. Takie oprocentowanie nie uwzględnia tzw. podatku Belki. W reklamach często spotykamy się z tym oprocentowaniem, natomiast jest to informacja czysto ogólna (nie uwzględnia kapitalizowania odsetek), dlatego reklamowany zysk w wysokości 6%, to zazwyczaj rzeczywiste 5,4%.

 

Oprocentowanie rzeczywiste

Najprościej mówiąc, jego wartość jest naszym rzeczywistym zarobkiem na lokacie, ponieważ uwzględnia wszystkie ponoszone przez nas koszty. W związku z tym często nazywane jest oprocentowaniem realnym.

 

Wybierając konkretną lokatę warto zwracać uwagę na rzeczywiste oprocentowanie. Osoby nieposiadające wiedzy finansowej, które chcą bezpiecznie zdeponować swoje oszczędności powinny wybrać lokatę z oprocentowaniem stałym. Już w momencie zakładania jej będą mogli obliczyć swój zysk, co do złotówki. Osoby dobrze poruszające się w świecie finansów mają szersze pole manewru.

Co to jest lokata bankowa

Zapewne niejeden z nas kiedykolwiek zastanawiał się skąd banki biorą pieniądze, które później pożyczają kredytobiorcom. W zdecydowanej części są to środki, które bank pożycza od swoich klientów. Oczywiście nie jest to przysługa ani żaden wolontariat. Właściciele środków pieniężnych pożyczanych instytucji bankowej otrzymują za to odpowiednie wynagrodzenie.

W związku z powyższym może powstać w naszych głowach pytanie: Czy ja też mogę zarabiać na pożyczaniu pieniędzy bankowi? Pomimo tego, że wydaje się to być bardzo trudne, to w zasadzie jest niezwykle proste. Jak to zrobić? Wystarczy założyć lokatę.

 

Co to jest lokata bankowa?

 

Ogólnie rzecz ujmując założenie lokaty bankowej jest formą oszczędzania. Towarzyszy temu pewien zarobek. To znaczy, że zamysłem lokaty bankowej nie jest przechowywanie pieniędzy a pomnażanie ich. Klientom nie opłacałoby się tylko przechowywać pieniądze w banku, ponieważ inflacja doprowadziłaby do tego, że właściciel podczas wyjmowania swoich środków wyciągnąłby ich mniej niż włożył. Właśnie dlatego banki udzielają pewnego wynagrodzenia (tzw. oprocentowanie lokaty) osobom, które założyły u nich lokatę. Gdyby nie dawały klientom takich bonusów, to nikt nie decydowałby się na zdeponowanie swoich środków, ponieważ nie różniłaby się to niczym od przysłowiowej skarpety lub zwykłego konta płatniczego, na którym przecież też możemy trzymać pieniądze.

Instytucje bankowe „dają zarobić” klientom, ale pod pewnymi warunkami. Lokaty mają to do siebie, że są zawierane na pewien okres. Znaczy to tyle, że w ciągu 6 miesięcy, roku lub nawet 6 lat (zależy od konkretnego przypadku) klient zobowiązuje się do użyczenia bankowi swoich środków finansowych. Po prostu pozwala mu nimi obracać. W określonym w umowie czasie klient nie będzie mógł ich wyciągnąć bez ponoszenia jakiejkolwiek straty. Stratą może być wyciągnięcie samej kwoty wpłaty (bez dodatkowych profitów) lub kwoty wpłaty z częścią odsetek, lub nawet kwoty mniejszej niż wpłata (powód: kara za wcześniejsze rozwiązanie lokaty).

 

Dlaczego banki zachęcają do zakładania lokat?

 

Instytucje bankowe często kuszą swoich potencjalnych klientów wysokim oprocentowaniem zakładanych u nich lokat. Wszystko po to, aby uzyskać z nich jak największy kapitał, który później będzie wykorzystywany np. do udzielenia kredytów gotówkowych lub hipotecznych. Bank oferujący kredytobiorcom droższe kredyty (z większym zyskiem dla banku) może zaproponować właścicielom lokat większe oprocentowanie, czyli realny zarobek dla tych osób. Instytucje bankowe chętnie pożyczają pieniądze z prywatnych lokat, chociaż mają jeszcze możliwość uzyskania środków od innych banków. Za taką pożyczkę bank oczywiście musi zapłacić pewną kwotę, której wysokość jest jasno określona w tzw. stawce LIBOR lub WIBOR. W przeliczeniu zazwyczaj bardziej opłacalne jest korzystanie z pieniędzy zdeponowanych w lokatach.

 

Lokata bankowa jest doskonałym rozwiązaniem dla osób posiadających pewną ilość wolnych środków, z których nie będą korzystać w najbliższym czasie. Osoby decydujące się na założenie lokaty otrzymują nie tylko pewne wynagrodzenie, ale również pewność, że przez okres zawarty w umowie ich oszczędności będą bezpieczne i nie stracą z powodu inflacji.