Informator Finansowy

Ubezpieczenie mieszkania

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania?

Zazwyczaj zastanawiamy się nad zakupem ubezpieczenia mieszkania w momencie zakupu nieruchomości. Zadajemy sobie wtedy pytanie: Kiedy i czy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania. Odpowiedź wydaje się prosta. Wszelkiego rodzaju ubezpieczenia warto posiadać, ponieważ w momencie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji życiowej możemy liczyć na otrzymanie odszkodowania. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy zakup mieszkania pochłonął całe nasze oszczędności. W takiej sytuacji warto mieć poczucie bezpieczeństwa, jakie daje polisa ubezpieczeniowa.

 

Osoby, które kupiły mieszkanie na kredyt nie muszą sobie zadawać pytania, czy warto wykupić takie ubezpieczenie. Bank stawia wymóg ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Kredytobiorcy mają jednak pewną możliwość podjęcia decyzji w tej kwestii. Mianowicie mogą zadecydować, jakie ubezpieczenie wykupią. Chociaż banki proponują korzystanie z ich ubezpieczeń, to warto tę kwestię przeanalizować. Można to wyjaśnić na przykładzie.

Bank oferuje swoim klientom ubezpieczenie w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej np. Warta. Klient dowiaduje się, że roczna składka ubezpieczeniowa będzie wynosić np. ok 200 zł. Zazwyczaj ma przekonanie, że jest to atrakcyjna cena. W końcu bank proponuje takie ubezpieczenia wielu klientom, więc musi być to oferta atrakcyjna ze względu na zaistniałe ubezpieczenie grupowe. Jednak zazwyczaj tak nie jest. Większość banków ma mocno zawyżone ceny ubezpieczeń. W związku z tym warto poszukać polisy na własną rękę.

W momencie, w którym klient decyduje się na samodzielny wybór ubezpieczyciela bank udzielający kredytu przedstawi mu listę ubezpieczycieli, których honoruje. Z tej listy klient powinien wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie i podpisać umowę z ubezpieczycielem. Następnie z tym dokumentem należy udać się do banku oraz przedstawić mu dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

Co zrobić, jeżeli honorowane przez bank ubezpieczenia nam nie odpowiadają?

Może się zdarzyć tak, że honorowane przez bank ubezpieczenia nam nie odpowiadają pod względem ceny i zakresu ochrony. W takim wypadku możemy zdecydować się na dwie polisy. Pierwsza polisa, jaką wybierzemy będzie najtańszą z honorowanych przez bank opcji. Zapewne będzie miała niewielki zakres ochrony, który nie będzie nas satysfakcjonował. W związku z tym można zdecydować się na drugą polisę w dowolnej agencji ubezpieczeniowej. Taka polisa będzie dotyczyła wyłącznie nas. Zostanie odpowiednio dobrana pod względem naszych wymagań i możliwości finansowych. Takie rozwiązanie często jest bardziej opłacalne finansowo niż dobra (i odpowiednio droga) polisa honorowana przez bank.

 

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania warto wykupić w każdym momencie, ponieważ nigdy nie wiadomo co nas może w życiu spotkać. Podstawową polisą, którą powinien posiadać każdy właściciel mieszkania jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych zdarzeń losowych. W momencie wystąpienia np. pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi lub uderzenia pioruna nasze mienie będzie zabezpieczone. Otrzymamy odszkodowanie za poniesione straty.

Warto ubezpieczyć dodatkowo (lub poszerzyć główną polisę) wtedy, gdy nasze mieszkanie znajduje się np. w pobliżu rzeki. W takim przypadku należy ubezpieczyć je od powodzi. Niestety mogą spotkać nas pewne niedogodności. Mianowicie nie każdy ubezpieczyciel udzieli ubezpieczenia nieruchomości, która została wybudowana na terenie zalewowym. Konkretniej mówiąc ubezpieczyciel ubezpieczy nieruchomość, ale nie wypłaci odszkodowania w momencie wystąpienia powodzi, ponieważ taka informacja jest zawarta w warunkach polisy. W związku z powyższym szczególnie w takim niestandardowym przypadku, jak i we wszystkich innych należy dokładnie przeczytać szczegółowe warunki polisy. Tylko tam znajdziemy informację dotyczącą faktycznego zakresu ubezpieczenia.

Warto ubezpieczyć mieszkanie również wtedy, gdy ruchomości znajdujące się w nim mają znaczną wartość finansową lub osobistą. Tym bardziej, gdy osiedle, na którym mieszkamy nie posiada ani monitoringu, ani ochrony. Innym rozwiązaniem byłoby prywatne wynajęcie firmy ochroniarskiej. Takie rozwiązanie jest o wiele droższe niż roczna składka ubezpieczeniowa.

Podczas wyboru polisy ubezpieczeniowej warto zastanowić się, jakiej ochrony potrzebujemy i zmodyfikować ofertę pod nasze wymagania.

Kiedy bank stawia wymóg ubezpieczenia nieruchomości?

Klienci banków ubiegający się o kredyt hipoteczny muszą spełnić kilka warunków, które stawia im bank. Każda instytucja ma odmienne wymagania, ale większość z nich zgadza się w jednej kwestii – wymagają ubezpieczenia. Bank najczęściej wymaga jednego lub wszystkich ubezpieczeń takich jak: ubezpieczenie na życie i/lub wypadek utraty pracy, ubezpieczenie nieruchomości od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Są to zazwyczaj ubezpieczenia, na które należy się zdecydować, jeżeli chcemy uzyskać kredyt. Banki, które określą w swych wymogach konieczność wykupienia ubezpieczenia rzadko zmieniają zdanie w tej kwestii. Przeciętnemu Kowalskiemu jest trudno prowadzić na tym polu negocjacje.

Przeanalizujmy wszystkie wyżej wymienione ubezpieczenia i zastanówmy się, kiedy bank będzie ich od nas wymagał.

 

1. Ubezpieczenie na życie i/lub wypadek utraty pracy.

To ubezpieczenie jest bardzo często postrzegane przez klientów banków jako zbędne ubezpieczenie. Szczególnie w przypadku pracowników mundurowych, budżetowych, ochrony zdrowia, którzy są już objęci ubezpieczeniem pracowniczym. Większość z nich posiada kilkuletnie kontrakty, które bardzo rzadko (jeżeli w ogóle) są rozwiązywane przez pracodawców. Za przykład może posłużyć nam zawodowy żołnierz, który ma podpisany kontrakt na np. 5 lat. W ciągu tego czasu istnieje prawdopodobieństwo graniczące z cudem, że pracodawca go zwolni. Sam z własnej woli też nie może odejść, ponieważ wiąże się to z konsekwencjami finansowymi. Paradoksalnie, bank może mu nakazać wykupienie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, które będzie obejmowało go ochroną przez… 5 lat.

Niektóre banki traktują takie ubezpieczenie jako dodatkową opcje, a nie kwestię obligatoryjną. Jeżeli mamy możliwość samodzielnie zadecydować, czy chcemy wykupić takie ubezpieczenie czy nie, to warto zastanowić się jak bardzo będzie ono nas chronić. Trzeba przede wszystkim zapoznać się z dokładnymi warunkami ubezpieczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, co ubezpieczyciel rozumie pod terminem „utrata pracy”. Większość ubezpieczycieli wypłaca ubezpieczenia tylko wtedy, gdy zwolnienie pracownika następuje z winy pracodawcy wyłączając takie przypadki jak zwolnienia grupowe, czy likwidacja stanowiska pracy.

Kiedy bank będzie wymagał takiego ubezpieczenia?

Bank może wymagać takiej polisy po przeanalizowaniu sytuacji finansowej kredytobiorcy lub w związku z udzieleniem mu kredytu na warunkach promocyjnych. Promocją może być obniżenie marży kredytu lub prowizja 0%.

 

2. Ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie nieruchomości jest wymogiem koniecznym podczas zaciągania kredytu hipotecznego. Jest niczym innym jak formą zapewnienia bezpieczeństwa. Bank udzielając kredytu hipotecznego musi mieć pewność, że w przypadku pożaru lub zalania nieruchomości otrzyma od ubezpieczyciela rekompensatę finansową. Wiadomą rzeczą jest to, że do momentu spłaty kredytu to właśnie bank jest właścicielem nieruchomości, dlatego musi zadbać o zabezpieczenie swojego mienia. W przypadku zalania lub pożaru to bank otrzyma rekompensatę. Jeżeli kredytobiorca też chce się zabezpieczyć na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, to powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie dla siebie lub rozszerzyć ofertę ubezpieczenia dla banku.

Rodzaj ubezpieczenia jest zależny od tego, jaką nieruchomość zamierzamy kupić.

W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu potrzebne będzie tzw. ubezpieczenie domu w budowie. Budowany dom będzie ubezpieczony na wypadek takich zdarzeń jak: pożar, uderzenie pioruna, zalanie, wybuch, huragan, lawina czy trzęsienie ziemi. Takie ubezpieczenie może zawierać w sobie dodatkowe opcje zabezpieczenia. Mogą to być ubezpieczenia materiałów budowlanych np. na wypadek kradzieży lub zniszczenia. Wszystko zależy do rodzaju ubezpieczenia, na jakie się zdecydujemy.

W przypadku kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości (deweloperskiej lub z rynku wtórnego) bank będzie wymagał ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości na wypadek np. pożaru. Kredyty hipotecznie udzielane są zazwyczaj na wiele lat – wiąże się to z wielkim ryzykiem, dlatego banki wymagają ubezpieczenia. Jest to po prostu ochrona przed spadkiem wartości nieruchomości, która stanowi główne zabezpieczenie kredytu. Takie ubezpieczenie to tzw. ubezpieczenie murów. Dotyczy ono zabezpieczenia przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Można dobrowolnie rozszerzyć taką polisę o: rzeczy znajdujące się w mieszkaniu (tzw. ruchomości), odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone sąsiadom (np. zalanie mieszkania sąsiada).

Kiedy bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości?

Każdy bank będzie wymagał ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Na taki wymóg nie wpływa wysokość wynagrodzenia kredytobiorcy czy inne czynniki. Jedyną kwestią, w której kredytobiorca ma pole manewru jest rodzaj ubezpieczenia. Klient nie musi wybierać konkretnie tego ubezpieczenia, które proponuje mu bank. Może zdecydować się na polisę u innego ubezpieczyciela. Większość banków przedstawia klientowi listę ubezpieczycieli, których polisy będzie honorował. Sama polisa też musi opiewać na zdarzenia wymagane przez bank. W takim wypadku można wybrać ubezpieczyciela samodzielnie i dostarczyć do banku stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie takiej ochrony.

 

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu.

Kredytobiorcy, którzy nie posiadają wymaganego wkładu własnego wykupują tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu. Kwestie związane z tym rodzajem ubezpieczenia są objaśnione w innym artykule.

 

Rzadziej spotykanymi ubezpieczeniami, których wymaga bank są: ubezpieczenie tytułu prawnego (dotyczy nieruchomości, której stan prawny nie jest do końca jasny) i ubezpieczenie pomostowe (dotyczy okresu, w którym kredytobiorca oczekuje na wpis hipoteki do księgi wieczystej).

W celu uzyskania kredytu hipotecznego należy dokonać wielu formalności. Kredytobiorcy najczęściej skupiają swoją uwagę na przedstawieniu instytucji bankowej odpowiednich dokumentów poświadczających dochody, przeanalizowaniu różnych wariantów (wysokość raty, okres kredytowania), a kwestie związane z ubezpieczeniem nie są przez nich w ogóle analizowane. Mam nadzieję, że ten artykuł przybliżył Państwu kwestie związane z ubezpieczeniami i przyczyni się do świadomego wybierania polisy.