Informator Finansowy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej a kredyt hipoteczny

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i planujemy wzięcie kredytu hipotecznego, musimy być świadomi, że w tym przypadku procedury są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku osoby zatrudnionej na umowie o pracę. Jakie rodzaju wymogi należy wówczas spełnić?

 

Czas prowadzenia działalności gospodarczej

Pierwszym z nich jest minimalny czas prowadzenia działalności gospodarczej. Wiąże się to z tym, że dopiero po upłynięciu ustalonego okresu od jej rozpoczęcia, osoba prowadząca ją może ubiegać się od kredyt hipoteczny. Wymóg ten różni się w zależności od banku – w niektórych jest to 12, w innych 24 miesiące, a w niektórych nawet 2,5 roku. Czas ten może ulec skróceniu jedynie wówczas, gdy prowadzona działalność gospodarcza stanowi dodatkowe źródło dochodu obok na przykład pracy na etacie.

 

Forma opodatkowania

Niezwykle ważny element oceny zdolności kredytowej osoby prowadzącej działalność gospodarczą stanowi analiza finansowa. To właśnie od jej wyniku uzależnione jest czy i w jakiej wysokości kredyt hipoteczny otrzymamy. Mówiąc najprościej, opiera się ona o określenie średniego miesięcznego dochodu jaki pozostaje do dyspozycji osobie prowadzącej działalność gospodarczą (uwzględniane są tutaj koszty utrzymania gospodarstwa domowego oraz wszelkiego rodzaju inne zobowiązania).

To, w jaki sposób analiza finansowa będzie przeprowadzana uzależnione jest w dużej mierze od formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Najlepiej sytuacja przedstawia się u przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych – to właśnie im banki najczęściej udzielają kredytów hipotecznych, jako, że można tu w łatwy i dokładny sposób wyznaczyć wysokość średniomiesięcznego dochodu.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób rozliczających się na zasadach ryczałtowego podatku dochodowego. Tutaj banki przeważnie wyznaczają wysokość osiąganego przez przedsiębiorcę dochodu w postaci procentu przychodów, którego wysokość uzależniona jest od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Najwięcej trudności z wzięciem kredytu hipotecznego mogą mieć osoby rozliczające się na zasadach karty podatkowej. Banki podchodzą restrykcyjnie do tej formy opodatkowania działalności gospodarczej, a to ze względu na fakt, że podatnik nie składa tu rocznych zeznań podatkowych, ani nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

Okres, który objęty jest analizą finansową przeważnie nie jest niższy niż 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o kredyt. Zanim wysokość średniomiesięcznego dochodu zostanie ustalona, przeprowadza się porównanie wyników finansowych w ostatnich latach. Dzięki temu możliwe jest ustalenie relacji kosztów i dochodów oraz przychodu w badanych okresach. Sprawdza się wówczas czy wyniki finansowe nie mają tendencji spadkowej lub charakteru sezonowego.

 

Ryzykowne branże

Przeprowadzając analizę finansową, banki coraz częściej zwracają uwagę na charakter branży, w której działa dany przedsiębiorca. W wielu bankach znaleźć można obecnie listy branż ograniczonego kredytowania czy zagrożonych. Znaleźć możemy tutaj między innymi firmy z branży paliwowej, hotelarskiej czy transportowej. Tego typu listy ustala się na podstawie analizy ryzyka przeprowadzanej przez banki, która umożliwia im ewentualne zabezpieczenie się przed nieterminową spłatą długów.