Informator Finansowy

Czy można zaciągnąć kredyt mieszkaniowy wspólnie z cudzoziemcem?

W dzisiejszych czasach nawiązywanie znajomości z obcokrajowcami nie stanowi żadnego problemu. Większość granic jest dla nas otwarta. Coraz częściej podróżujemy w celach turystycznych lub zawodowych. Zdobyte zagraniczne znajomości coraz częściej bezpośrednio przenikają do naszego życia prywatnego. Szczególnie wyraźnie widać to w ilości podpisywanych przez obcokrajowców umów najmu polskich mieszkań.

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła ilość składanych przez cudzoziemców wniosków kredytowych. Dotyczą one w dużej mierze kredytów hipotecznych. Najczęściej obcokrajowcy składają wnioski wspólnie z naszymi rodakami. Jest to związane zazwyczaj z powiązaniami rodzinnymi między nimi. Przypuszczam, że większość czytelników mojego artykułu jest szczególnie zainteresowana tymi kwestiami. Zapewne zadajecie sobie pytanie: Czy możliwe jest zaciągnięcie kredytu hipotecznego wspólnie z cudzoziemcem? Postaram się to wyjaśnić.

Chęć zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego wspólnie z obcokrajowcem przyjmuje zazwyczaj dwie formy. Pierwszą z nich jest standardowy wniosek o zakup mieszkania, a druga ma formę poręczenia.

 

Zakup mieszkania z cudzoziemcem na kredyt

Osoby chcące wziąć kredyt hipoteczny z cudzoziemcem mają spore szanse na uzyskanie go. Wszystko zależy od sytuacji obcokrajowca. Jeżeli mieszka on na terenie z Polski i tutaj pracuje, to uzyskanie kredytu hipotecznego nie będzie trudne. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w której jego zdolność kredytowa na to pozwala. Bank będzie sprawdzał ją dokładnie. Cudzoziemcy, którzy posiadają już kredyt hipoteczny zaciągnięty w swoim rodzimym kraju, będą musieli przedstawić bankowi raport kredytowy. W tej sytuacji bank ustalając zdolność kredytową wliczy do zobowiązań kredytobiorcy również raty płacone w rodzimym banku.

Cudzoziemcy uzyskujący dochody w swoim rodzimym kraju będą musieli przedstawić polskiemu bankowi więcej dokumentów. Zaświadczenie o dochodach, umowa o pracę, zeznanie podatkowe (np. Tax Return, P60), wyciąg z konta osobistego oraz informacje o wiarygodności kredytowej powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Obecnie niewiele polskich banków akceptuje dokumenty składane w języku angielskim i niemieckim.

W ubieganiu się o kredyt hipoteczny ważne jest również obywatelstwo wnioskodawcy. Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego będą musiały przedstawić bankowi kartę stałego lub czasowego pobytu (w przypadku obywateli UE niektóre banki odstępują od tego wymogu żądając przedłożenia innych dokumentów).

 

Zezwolenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji na zakup mieszkania. Kiedy jest wymagane?

W przypadku chęci skredytowania lokalu mieszkaniowego, nie trzeba przedstawiać bankowi zezwolenia Ministerstwa Spraw Zewnętrznych i Administracji. Taki wymóg dotyczy zakupu nieruchomości znajdującej się w strefie nadgranicznej oraz gruntu rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Rosnąca liczba wniosków o kredyt hipoteczny, w których kredytobiorcami są osoby różnych narodowości związana jest z tym, że polskie banki oferują swoim klientom lepsze warunki kredytowania. Większość banków udziela kredytów tylko w państwie, w którym prowadzi swoją działalność. Pomimo tego instytucje bankowe widzą spory potencjał w kredytobiorcach z innych krajów. Większość z nich przygotowała dla swoich potencjalnych klientów wnioski o kredyty hipoteczne w języku angielskim.

 

Cudzoziemiec – poręczyciel w kredycie mieszkaniowym

Zgodnie z obowiązującym prawem, cudzoziemiec może być poręczycielem podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. W umowie poręczenia nie znajdziemy żadnych ograniczeń dotyczących obywatelstwa poręczyciela. Oczywiście bank, nie musi honorować takiej formy zabezpieczenia kredytu. Stanowisko danego banku w tej sprawie zazwyczaj zależy od: miejsca stałego zamieszkania cudzoziemca, jego dochodów, majątku w Polsce, rodzaju zatrudnienia. Te wszystkie wymienione wyżej kwestie są istotne dla banku z jednego powodu. Mam na myśli prawdopodobieństwo wyegzekwowania długu.

Powszechnie wiadome jest to, że bank ma prawo wyboru, od kogo będzie ściągał dług. Może go egzekwować od poręczyciela, głównego dłużnika, jednego z kredytobiorców, lub obydwu naraz. Zazwyczaj wybiera tę osobę, która ma większe możliwości spłaty. Czyli taką, z którą po prostu będzie mniej problemów. Oczywiście nie zawsze tak się dzieje. W Polsce można spotkać wiele, wydawałoby się nielogicznych przypadków, w których dług ściągany jest od osoby ubogiej, pomimo tego, że drugi kredytobiorca lub poręczyciel posiada spory majątek. Taka sytuacja jest prawnie możliwa, dlatego należy brać ją pod uwagę przy podpisywaniu umowy kredytowej wraz z inną osobą; nie tylko z cudzoziemcem.

Większość polskich banków udziela kredytów obywatelom państw UE. Niektóre z nich pozytywnie rozpatrują wnioski obywateli państw członkowskich OECD. Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny wraz z obywatelem RP najczęściej powoduje, że bank bardziej wyrozumiale podchodzi do kwestii obywatelstwa obcokrajowca.

Wzięcie kredytu na zakup mieszkania z obcokrajowcem jest prawnie i rzeczywiście możliwe. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość w poszukiwaniu odpowiedniego banku, który będzie nam w tym przychylny. Formalności i wszelkie procedury mogą zająć nieco więcej czasu, niż gdybyśmy wnioskowali o kredyt w pojedynkę. Udzielenie kredytu obywatelowi RP trwa zazwyczaj około 4 tygodni. W przypadku składania wniosku z cudzoziemcem ten czas może się wydłużyć zaledwie o tydzień lub dwa, jeżeli wcześniej skompletujemy wszystkie wymagane dokumenty.