Informator Finansowy

Jakie są rodzaje lokat bankowych

W obecnych czasach większość osób jest słusznie przekonana, że oszczędności należy trzymać w bankach. Dotyczy to również osób starszych, którym zazwyczaj dzieci lub wnuki doradzają, w jaki sposób przechowywać pieniądze. Zwykłe wpłacenie środków finansowych na konto banku nie przyniesie nam za wiele korzyści. Oprocentowanie z tego tytułu zostaje pochłonięte przez inflację, więc w ogólnym rozliczeniu klient banku wychodzi na zero. Oczywiście, jest to lepszy pomysł od trzymania gotówki w przysłowiowej skarpecie. Jednak typowo do oszczędzania stworzono inne produkty bankowe… są nimi lokaty.

Lokaty są bezpieczną formą oszczędzania. W związku z nimi nie ponosi się tak dużego ryzyka inwestycyjnego, jak w przypadku np. grania na giełdzie. Czy w związku z tym lokaty są przeznaczone tylko dla osób bojących się podejmować jakiekolwiek ryzyko finansowe? Na to pytanie odpowiem w tym artykule.

Na rynku istnieje wiele typów lokat. Różnią się między sobą okresem, na jaki zostały zawarte, oprocentowaniem i innymi kwestiami. Najprościej można podzielić lokaty na krótkoterminowe i długoterminowe. W pierwszym przypadku środki deponowane są na okres wynoszący maksymalnie rok. Zazwyczaj mamy do wyboru opcję 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Lokaty zawarte na dłuższy czas zaliczamy do grupy długoterminowych. Obecne oferty banków nie przekraczają okresu 6 lat.

Przy szukaniu odpowiedniego produktu oszczędnościowego powinniśmy jeszcze zastanowić się nad jego ogólną formą. Możemy skorzystać z propozycji lokaty odnawialnej i nieodnawialnej (jednorazowej). W przypadku pierwszego produktu oszczędnościowego klient ustala z bankiem, że po zakończeniu okresu depozytowego lokata zostanie automatycznie odnowiona. W drugim przypadku klient ustala z bankiem, że po zakończeniu okresu depozytowego lokata zostanie rozwiązana. Wpłacone przez klienta środki powiększone o zdobyte oprocentowanie zostaną przelane na konto bankowe właściciela lokaty. W momencie, w którym zdecydujemy się na okres trwania lokaty i jej ogólną formę możemy przystąpić do wyboru konkretnego produktu. Nie wszystkie możliwości mogą być w naszym zasięgu. Warto jednak znać wszystkie opcje, które objaśnię poniżej.

 

1. Oferta dla zamożnych klientów

Taka lokata ma pewne obostrzenia. W zależności od banku minimalna wpłata powinna wynosić 50 lub 100 tys. zł. W tym wyjątkowym przypadku oprocentowanie jest wypłacane klientowi na początku podpisania umowy. Dla niektórych osób jest to po prostu forma zarobku. Szczegółowe warunki lokaty rentierskiej mogą być negocjowane z bankiem. W kwestii oprocentowania możemy liczyć na dodatkowy procent.

 

2. Oferta dla klientów banku

Osoby zainteresowane założeniem lokaty w banku, w którym posiadają własne konto oszczędnościowe (lub inne) zazwyczaj korzystają ze specjalnego produktu. W tym wypadku oprocentowanie jest atrakcyjniejsze niż w standardowym przypadku.

 

3. Oferta dla każdego

Jest to lokata standardowa – obecnie najpopularniejszy produkt oszczędnościowy. Aby stać się właścicielem takiej lokaty wystarczy zdeponować kwotę rzędu 500 lub 1000 złotych. Zazwyczaj zakładana jest na okres od miesiąca do 2 lat. Jest to po prostu tradycyjny sposób oszczędzania.

 

4. Oferta, którą najczęściej wybierają przedsiębiorcy

Lokata nocna (jednodniowa, overnight, O/N) najczęściej wybierana jest przez właścicieli firm, ale może ją założyć również osoba prywatna. Środki, które są dostępne w nocy ulegają oprocentowaniu, a w dzień są do dyspozycji właściciela. Wygląda to tak, że lokata podpisywana jest na jeden dzień z opcją odnawiania przez określony w umowie czas. Bank pod koniec każdego dnia roboczego przeksięgowuje oszczędności z konta klienta na lokatę, a nad ranem ją „rozwiązuje”. Skutkuje to większymi oszczędnościami niż podczas tradycyjnego przechowywania pieniędzy na rachunku płatniczym.

 

5. Oferta bez wychodzenia z domu

Lokata internetowa (tzw.e-lokata) zawierana jest bez konieczności udania się do placówki banku. Takie lokaty są lepiej oprocentowane niż te, które podpisuje się w tradycyjny sposób.

 

6. Oferta dla osób, które cenią swobodę i niezależność

Jest to tzw. lokata progresywna czy dynamiczna. Właściciel takiego produktu może samodzielnie decydować o swoich środkach pieniężnych. Oprocentowanie wzrasta wraz z upływem czasu trwania depozytu (kapitalizacja odbywa się co miesiąc lub kwartał), a klient nie zamraża swoich oszczędności na długi czas.

 

7. Oferta z ryzykiem

Lokata połączona z funduszem inwestycyjnym polega na tym, że część środków jest zamrażanych jak w przypadku tradycyjnej lokaty, a druga część pracuje w funduszu inwestycyjnym. Mamy gwarancję bezpieczeństwa pierwszej części środków. Pieniądze zawarte w funduszu nie dają gwarancji uzyskania określonego przychodu, ale stwarzają możliwość zarobienia większych sum.

 

Instytucje bankowe proponują nam wiele możliwości oszczędzania. Zarówno osoby lubiące ryzyko inwestycyjne, jak i bardziej zachowawczy klienci mogą wybrać najdogodniejszy dla siebie produkt.