Informator Finansowy

Rodzaje oprocentowania lokaty

Lokaty bankowe są jedną z najczęściej wybieranych form oszczędzania. Poza bezpieczeństwem zdeponowanych pieniędzy gwarantują również zarobek, którego wysokość zależy głównie od oprocentowania lokaty. Ile banków, tyle różnych ofert. Wszystkie z nich dzielą się na pewne grupy pod względem rodzaju oprocentowania. Warto je poznać, aby wybrać taki produkt, na którym zarobimy najwięcej.

 

Jakie są rodzaje oprocentowania lokat?

 

W ogólnym uproszczeniu można przyjąć jeden główny podział, który wyróżnia lokaty o oprocentowaniu stałym i zmiennym. Zysk z pierwszego rodzaju lokaty jest dość prosty do obliczenia, dlatego jest najczęściej wybierany przez klientów. W celu zrozumienia jej zasad nie trzeba posiadać szerokiej  wiedzy finansowej. Lokata o zmiennym oprocentowaniu ma całkiem inną formę. Polecana jest osobom, które nie kończą swych działań na zdeponowaniu pewnej kwoty, lecz świadomie obserwują rynek finansowy. Tę formę powinny wybrać osoby posiadające przynajmniej podstawową wiedzę finansową i takie, które mają ochotę i czas na pogłębianie tej wiedzy.

 

Oprocentowanie lokat jest bezpośrednio związane z wysokością stóp procentowych, która jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej. Jak sama nazwa wskazuje, lokaty ze zmiennym oprocentowaniem mogą mieć zmienione oprocentowanie w trakcie trwania umowy. Tej czynności dokonuje bank, który ma do tego prawo w następujących przypadkach:

– zmiana stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego

– zmiana stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym

– zmiana wysokości składki płaconej przez dany bank na poczet Bankowe Funduszu Gwarancyjnego

– zmiany w rentowności bonów skarbowych

 

Banki najczęściej dokonują zmian w oprocentowaniu lokat w dwóch pierwszych przypadkach. W związku z tym można założyć, że w momencie przewidywania w przyszłości podniesienia stóp procentowych NBP warto zdecydować się na wybór lokaty o zmiennym oprocentowaniu.

 

W przypadku lokat z oprocentowaniem stałym sytuacja jest o wiele prostsza. W momencie podpisania umowy decydujemy się na pewną wysokość oprocentowania, która będzie wiążąca przez dany okres. Zazwyczaj wybór konkretnej oferty banku związany jest z proponowanym korzystnym oprocentowaniem ze względu na występowanie w danej chwili jakiejś promocji. Oczywiście warto z niej skorzystać, ale również powinno się mieć świadomość jak to dokładnie będzie wyglądać w przypadku lokaty odnawialnej. Mianowicie, w momencie odnowienia lokaty bank najprawdopodobniej policzy oprocentowanie na warunkach standardowych. W związku z powyższym możemy tylko na początku liczyć na wysokie promocyjne oprocentowanie. Lokatę o stałym oprocentowaniu również wybierają osoby znające się na finansach. Decydują się na nią wtedy, gdy w najbliższej przyszłości przewidują spadek stóp procentowych w NBP.

Szerzej ujmując kwestię oprocentowania lokat można wyróżnić jeszcze kilka rodzajów:

 

Oprocentowanie nominalne

Popularnie nazywane jest nominalną stopą procentową. Jej wartość podawana jest w skali roku. Takie oprocentowanie nie uwzględnia tzw. podatku Belki. W reklamach często spotykamy się z tym oprocentowaniem, natomiast jest to informacja czysto ogólna (nie uwzględnia kapitalizowania odsetek), dlatego reklamowany zysk w wysokości 6%, to zazwyczaj rzeczywiste 5,4%.

 

Oprocentowanie rzeczywiste

Najprościej mówiąc, jego wartość jest naszym rzeczywistym zarobkiem na lokacie, ponieważ uwzględnia wszystkie ponoszone przez nas koszty. W związku z tym często nazywane jest oprocentowaniem realnym.

 

Wybierając konkretną lokatę warto zwracać uwagę na rzeczywiste oprocentowanie. Osoby nieposiadające wiedzy finansowej, które chcą bezpiecznie zdeponować swoje oszczędności powinny wybrać lokatę z oprocentowaniem stałym. Już w momencie zakładania jej będą mogli obliczyć swój zysk, co do złotówki. Osoby dobrze poruszające się w świecie finansów mają szersze pole manewru.